Lögmenn og peningaþvættislöggjöfin
20.11.2019

Á námskeiðinu verður farið yfir það hvernig lögmönnum ber í störfum sínum og rekstri að tryggja að farið sé að ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnum hryðjuverka, nr. 140/2018.

Um er að ræða hagnýtt námskeið þar sem löggjöfin verður kynnt með áherslu á þær skyldur sem hún leggur á herðar lögmanna sem tilkynningarskyldum aðilum. Einnig verður farið yfir hvaða áhrif peningaþvættislöggjöfin hefur á daglegan rekstur á lögmannsstofu en hún krefst þess að hugsa þarf verkferla og vinnulag upp á nýtt, bæði varðandi starfsmenn og viðskiptavini.

Auk yfirferðar yfir lögbundnar skyldur verður farið sérstaklega yfir einstaka þætti í löggjöfinni sem brýnt er að lögmenn innleiði í starfsemi sinni, m.a. gerð áhættumats, tilgreining á ábyrgðaraðila, rannsóknar- og tilkynningarskylda og gerð áreiðanleikakönnunar. Þá verður jafnframt farið yfir útgefið fræðsluefni.

Ríkisskattstjóri hefur eftirlit með því að lögmenn fari að ákvæðum laganna. Af þeim sökum mun Eiríkur Benedikt Ragnarsson lögfræðingur hjá embætti Ríkisskattstjóra fara yfir tiltekna þætti er varðar eftirlitsskyldur og viðurlög. Auk þess verður farið yfir atriði sem lögmönnum ber sérstaklega að varast í störfum sínum.

Markmiðið með námskeiðinu er að lögmenn fái yfirsýn yfir hvernig þeir geti uppfyllt lögbundnar skyldur sínar og þær kröfur sem felast í peningaþvættislöggjöfinni og þannig um leið aukið áhættuvitund sína.

 

Kennarar        Kristín Ólafsdóttir, lögmaður hjá MAGNA Lögmenn  og Eiríkur Benedikt Ragnarsson lögfræðingur hjá embætti Ríkisskattstjóra.

Staður            Kennslustofa LMFÍ, Álftamýri 9, Reykjavík.

Tími                Alls 3,5 klst. Miðvikudagur 20. nóvember 2019, kl. 15:30-19.

Verð               Kr.  31.000,- 30% afsláttur af námskeiðsgjaldi fyrir aðild að félagsdeild LMFÍ. 10% afsláttur fyrir aðild að LMFÍ og LÍ.

Skráning

gata, póstnr. og staður
Athugið að fjarfundur er eingöngu fyrir landsbyggðina