Hverjir eru lögmenn?

Lögmenn eru lögfræðingar sem hafa aflað sér réttinda til að flytja mál fyrir dómstólum landsins. 

Hver er munurinn á lögfræðingi og lögmanni?

Allir lögmenn eru lögfræðingar, þ.e. þeir hafa lokið BA/BS prófi og meistaragráðu í lögfræði við lagadeild háskóla sem er viðurkenndur  hér á landi. Þeir lögfræðingar sem hafa aflað sér réttinda til að flytja mál fyrir dómstólum landsins mega kalla sig lögmenn.

Til þess að öðlast málflutningsréttindi fyrir héraðsdómstólum þarf lögfræðingur að sækja sérstakt námskeið og standast bóklega og verklega prófraun, sem nær til þeirra þátta sem snúa að störfum lögmanna, þar á meðal til siðareglna lögmanna.

Til þess að öðlast málflutningsréttindi fyrir Hæstarétti, þarf lögmaður að hafa haft réttindi til að vera héraðsdómslögmaður í fimm ár, hafa flutt ekki færri en 30 mál munnlega fyrir héraðsdómi eða sérdómstóli, og sýna fram á það með prófraun, sem felst í munnlegum flutningi fjögurra mála fyrir Hæstarétti að hann sé hæfur til að öðlast réttindin.

Auk framangreindra skilyrða þurfa allir þeir sem vilja afla sér lögmannsréttinda, að vera lögráða, vera svo á sig komnir andlega að þeir séu færir um að gegna störfum lögmanns, hafa aldrei orðið að sæta því að bú þeirra hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta, auk þess sem þeir þurfa að hafa óflekkað mannorð.

Til viðbótar framangreindu hafa fjölmargir lögmenn aflað sér viðbótarmenntunar í lögfræði við erlenda háskóla.

Hver er munurinn á héraðsdómslögmanni og hæstaréttarlögmanni?

Héraðsdómslögmenn (hdl.) eru þeir lögmenn sem flutt geta mál fyrir héraðsdómstólum og sérdómstólum landsins, en hæstaréttarlögmenn (hrl.) eru þeir sem geta flutt mál fyrir Hæstarétti Íslands, auk málflutnings fyrir héraðs- og sérdómstólum.

Sjá nánar