Úrskurðir

 

Mál 6 2021

Endurgreiðslukröfu kæranda, A, á hendur kærða, B lögmanni, á grundvelli 1. mgr. 26. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn, er vísað frá nefndinni.

Kærði, B, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Mál 5 2021

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að fara í og skanna inn nánar tilgreind dómskjöl sem kærandi, A lögmaður, hafði í vörslum sínum vegna hagsmunagæslu í þágu umbjóðanda síns, án þess að leita skýrrar heimildar hans, er aðfinnsluverð.

Mál 4 2021

Kröfu kæranda, A, um að hann þurfi ekki að greiða fyrir lögmannsþjónustu kærða, B lögmanns, eða að áskilin þóknun sæti lækkun, er vísað frá nefndinni.

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Mál 3 2021

Kröfu kæranda, A, um að kærði, B lögmaður, geri hreint fyrir sínum dyrum og sýni annað hvort undirritaðan samning við móður kæranda, C, þar sem skýrt komi fram að hann sé lögmaður hennar og vinni að hagsmunum hennar ellegar dragi til baka yfirlýsingar þess efnis að hann sé lögmaður hennar með skýrum hætti, er vísað frá nefndinni.

Kröfu kæranda, A, um að kærði, B lögmaður, komi skýrt fram og lýsi því yfir að hann sé annað hvort hættur að koma fram sem lögmaður systur kæranda, E, ellegar að hann sé enn lögmaður hennar, er vísað frá nefndinni.

Kærði, A lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, B, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Mál 2 2021

Kvörtunarefnum kærenda, A, B og C, er varða áskilið endurgjald og störf kærðu, D lögmanns, í þágu H ehf., er vísað frá nefndinni.

Áskilið endurgjald kærðu, D lögmanns, vegna starfa hennar í þágu kærenda, A, B og C, vegna dánarbús G sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera 4.860.800 krónur með virðisaukaskatti. Kærða, D lögmaður, endurgreiði dánarbúi G 2.855.732 krónur.

Kærða, D lögmaður, sætir áminningu.

Kærða, D lögmaður, greiði óskipt kærendum, A, B og C, 150.000 krónur í málskostnað.

Mál 1 2021

Kærði, B, sætir áminningu.

Kærði, B lögmaður, skal greiða kæranda, A, 50.000 krónur í málskostnað.  

Mál 33 2020

Máli þessu er vísað frá nefndinni.

Mál 32 2020

Kvörtun kæranda, A lögmanns, er lýtur að ætluðum brotum kærða, B lögmanns, gegn 28. gr. siðareglna lögmanna annars vegar og hins vegar í tengslum við ætlað hirðu- og samskiptaleysi vegna málefna L, er vísað frá nefndinni.  

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að svara ekki erindum kæranda, A lögmanns, dags. 29. maí og 4. júní 2020, er aðfinnsluverð.

Mál 31 2020

Kærði, B ehf., greiði kæranda, A ehf., 9.847.972 krónur með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 29. október 2020 til greiðsludags.

Mál 30 2020

Áskilin þóknun kærðu, B lögmanns, vegna starfa hennar í þágu kæranda, A, felur í sér hæfilegt endurgjald.

 Sú háttsemi kærðu, B að hafa ekki svarað erindum kæranda, A fyrr en á síðasta degi kærufrests, er aðfinnsluverð. Þá er sú háttsemi kærðu að hafa sent inn kæru til Landsréttar eftir að kærufrestur var liðinn aðfinnsluverð.