Úrskurðir

 

Mál 29 2020

II. og III. kröfulið kærenda, A og B ehf., gagnvart kærða, C lögmanni, er vísað frá nefndinni.

Áskilið endurgjald kærða, C lögmanns, vegna starfa hans í þágu kærenda, A og B ehf., sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera 3.137.200 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti. Kærði, C lögmaður, endurgreiði kæranda, B ehf., 5.137.706 krónur.

Kærði, C lögmaður, greiði óskipt kærendum, A og B ehf., 150.000 krónur í málskostnað. 

Mál 25 2020

Áskilið endurgjald kærða, B lögmanns, vegna starfa hans í þágu kæranda, A, og annarra erfingja C, sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð reiknings sem lögmannsstofa kærða mun hafa gefið út þann 11. september 2020 vera 1.792.110 krónur með virðisaukaskatti.

Kærði, B lögmaður, hefur ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Mál 22 2020

Kærða, B lögmaður, sætir áminningu.

Mál 21 2020

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A lögmanns, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Mál 19 2020

Máli þessu er vísað frá nefndinni.

Mál 18 2020

Kvörtun kæranda, A, er lýtur að efni og birtingu kröfubréfs kærða, B lögmanns, á lögheimili kæranda þann 6. júní 2019, er vísað frá nefndinni.

Kærði, A lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, B, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Mál 17 2020

Máli þessu er vísað frá nefndinni.

Mál 16 2020

Kærða, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A lögmanns, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.  

Mál 15 2020

Kvörtun kæranda, A, er lýtur að liðum nr. 1. – 3. sem tilgreindir eru í I. niðurstöðukafla úrskurðarins, er vísað frá nefndinni.

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Mál 14 2020

Kröfu kæranda, A, um að C ehf. verði gert að endurgreiða kæranda ofgreiddan innheimtukostnað að fjárhæð 40.395 krónur, er vísað frá nefndinni.

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að hefja löginnheimtu með tilheyrandi innheimtuþóknun gagnvart kæranda, A, þann 5. júní 2019 vegna samþykktrar yfirdráttarheimildar án þess að gæta þess áður að innheimtuviðvörun samkvæmt 7. gr. innheimtulaga nr. 95/2008 hefði verið send til kæranda, er aðfinnsluverð.