Lögmannalisti - Allir lögmenn

ค?นหาทนายความตามช??อแรก:

ค้นหาทนายความ

Elimar Hauksson
Lögmaður með réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómstólum

  • สำน?กงานทนายความ: EH Legal slf.
  • ท??อย??: Lágmúli 7, 5. hæð
  • Póstnúmer: 108
  • สถานท??: Reykjavík
  • หมายเลขโทรศ?พท?: 5164000
  • ไปรษณ?ย?อ?เล?กทรอน?กส? (อ?-เมล?): elimar@ehlegal.is
  • Languages: english
  • โฮมเพจ: www.ehlegal.is

การบริการด้านทนายความทั่วไป

กฏหมายเพื่อสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

หุ้นส่วนจำกัด/บริษัทส่วนบุคคล

การบรรลุนิติภาวะ/ การตัดสิทธิของการบรรลุนิติภาวะ

สิทธิมนุษยชน

กฏหมายการทำสัญญา/การทำสัญญาเจรจา (รวมทั้งการซื้อขาย)

กฏหมายหมิ่นประมาทหรือทำร้ายร่างกาย/อุบัติเหตุ

กฏหมายภาษีอากร

กฏข้อบังคับในการตั้งรัฐธรรมนูญ

สิทธิในการได้รับเงินเบี้ยประกัน

กฏหมายการก่อสร้าง/สัญญาการก่อสร้าง และการยื่นประมูลราคา