Lögmannalisti - Allir lögmenn

ค?นหาทนายความตามช??อแรก:

ค้นหาทนายความ

Erna Leifsdóttir
Lögmaður með réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómstólum

  • สำน?กงานทนายความ: LOGOS lögmannsþjónusta
  • ท??อย??: Efstaleiti 5
  • Póstnúmer: 103
  • สถานท??: Reykjavík
  • หมายเลขโทรศ?พท?: 5400300
  • ไปรษณ?ย?อ?เล?กทรอน?กส? (อ?-เมล?): ernaleifs@logos.is
  • Languages: english
  • โฮมเพจ: www.logos.is

การบริการด้านทนายความทั่วไป

การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

กฏหมายภายในเขตยุโรปหรือ อีซี

การลงทุน/สัญญาการเช่าซื้อ

กฏหมายทางอากาศ

ตุลาการ

กฏหมายด้านการแข่งขัน

กฏหมายการทำสัญญา/การทำสัญญาเจรจา (รวมทั้งการซื้อขาย)

กฏข้อบังคับในการตั้งรัฐธรรมนูญ