Lögmannalisti - Málaflokkar

Almenn lögfræðiþjónusta

Barnaverndarréttur/barnaverndarmál

Bygginga- og skipulagslöggjöf

Evrópuréttur

Fjarskiptaréttur

Fjármögnun/kaupleigusamningar

Flugréttur

Flutninga- og sjóréttur

Gerðardómar

Innheimtur

Íþróttaréttur

Landbúnaðarréttur

Lögræði/lögræðissvipting

Mannréttindi

Neytendavernd

Persónuvernd

Samkeppnisréttur

Samningaréttur/samningagerð

Sáttamiðlun

Skaðabótaréttur/slysamál

Skattaréttur

Stjórnskipunarréttur/stjórnarskrá

Sveitastjórnarréttur

Umhverfisréttur

Vátryggingaréttur

Veðréttur

Verktakaréttur/verksamningar og útboð

Vinnuréttur/vinnumarkaðsréttur

Málaflokkur Flugréttur