Verkbeiðni - umboð

Sýnishorn

Eyðublað á word-formi

 


Viðskiptanúmer Verknúmer

verkbeiðanda: ____________

málsins: ___________


Númer verkbeiðni:


VERKBEIÐNI - UMBOÐ


A) Aðilar:

Undirrit/-uð/-aður: ____________________________________,

kt. _____________

heimilisfang: ___________________________________,

staður: _______________

fer hér með þess á leit við (nafn lögmanns/lögmannsstofu, kennitala, heimilisfang, póstfang) að mér (persónulega/firmanu) verði veitt öll nauðsynleg lögfræðileg þjónusta að mati lögmanns/-a stofunnar við gæslu þeirra hagsmuna, sem hér á eftir verður lýst.

B) Verklýsing:

C) Umboð:
Í verkbeiðni þessari felst umboð til lögmanns/-a stofunnar til þess m.a. að reka fyrir mína hönd mál fyrir stjórnvöldum/dómstólum út af umræddu verkefni, koma fram fyrir mína hönd gagnvart tryggingafélögum og semja um málalok í málinu og að taka við fjármunum fyrir mína hönd. Efni slíkra málaloka skuldbindur viðkomandi lögmaður sig til að kynna mér áður en hann undirritar þau fyrir mína hönd. Sérstakt umboðsskjal skal útbúið til framvísunar eftir því sem þörf krefur.

D) Um þóknun:
Undirritaður skuldbindur sig til að greiða lögmannsstofunni fyrir umbeðna og veitta þjónustu samkvæmt gjaldskrá stofunnar á hverjum tíma á grundvelli tímaskráningar á verkinu. Útprentun úr tímaskýrslu skal fylgja reikningum hverju sinni. Gjaldskráin hefur verið kynnt mér og ég fengið afhent eintak hennar. Ég hef jafnframt verið upplýstur um áætlaðan heildarkostnað af verkinu, þ.e. þóknun og útlagðan kostnað.

Verkið skuldbind ég mig til að greiða í verklok samkvæmt reikningi frá stofunni. Standi verkið lengur en í einn mánuð er stofunni heimilt að kalla eftir greiðslu upp í verkið og er mér skylt að greiða slíka áfangareikninga.

E) Um fjárvörslur:
Öllum greiðslum sem lögmenn stofunnar kunna að taka við fyrir mína hönd skal skilað án tafar. Fjármunirnir skulu varðveittir á fjárvörslureikningi ef uppgjör fer ekki strax fram. Um fjárvörslur fer að öðru leyti samkvæmt reglugerð nr. 201/1999, um fjárvörslur lögmanna.

F) Upplýsingar:
Allar upplýsingar sem ég kann að veita lögmönnum stofunnar í þágu umbeðins verks, hvort sem þær eru munnlegar eða í formi skjala, ábyrgist ég að séu réttar eftir bestu vitund. Með allar upplýsingar skal farið sem trúnaðarmál þar sem það á við.Reykjavík,


_______________________
undirskrift lögmanns

_______________________
undirskrift verkbeiðanda

Verkinu ráðstafað til eftirgreinds lögmanns stofunnar:

____________________________________

 

Vefkökur

Við notum vefkökur til að bæta vefinn.