Mál 7 2007

Ár 2007, mánudaginn 11. júní, var haldinn fundur í úrskurðarnefnd lögmanna að Álftamýri 9, Reykjavík. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn.

Fyrir var tekið mál nr. 7/2007:

  M

gegn

T, hrl.,

 og kveðinn upp svohljóðandi

 Ú R S K U R Ð U R :

 Í erindi M, kæranda, dags. 25. apríl 2007, er kvartað yfir vinnubrögðum T, hrl., kærða, vegna starfa hans á árunum 2000 og 2001 sem formanns stjórnar húsfélags tiltekins fjöleignarhúss í Reykjavík.

  Í tilefni af erindi kæranda var af hálfu úrskurðarnefndar lögmanna ritað bréf þann 8. maí 2007, þar sem gerð var grein fyrir lögbundnu hlutverki nefndarinnar samkvæmt lögum nr. 77/1998, um lögmenn, og jafnframt að nefndin vísaði kvörtun frá ef lengri tími en eitt ár væri liðinn frá því kostur var á að koma henni á framfæri.

 Bent var meðal annars á að af erindinu mætti ráða að kvartað væri yfir störfum kærða sem formanns húsfélags, þó það væri ekki fyllilega skýrt. Þá lyti kröfugerðin að atriðum sem ekki féllu undir valdsvið úrskurðarnefndar. Loks var bent á að samkvæmt erindinu ætti kæruefnið rætur sínar að rekja til atvika er gerðust á árunum 2000 og 2001. Erindið bæri ekki með sér að það varðaði atvik er gerst höfðu frá árinu 2001. Af því tilefni og þar sem það gæti varðað frávísun málsins samkvæmt 1. mgr. 27. gr. lögmannalaga væri kæranda gefinn kostur á að upplýsa nefndina um hvort einhver sérstök atvik hefðu valdið því að kvörtuninni hefði ekki verið komið á framfæri við nefndina fyrr en með bréfi kæranda til hennar.

 Kærandi svaraði fyrirspurn úrskurðarnefndar með bréfi, dags. 14. maí 2007. Þar er þess meðal annars getið að málið ætti sér forsögu allt til ársins 2000, þegar kærandi eignaðist hlut í hinu tiltekna fjöleignarhúsi. Alltaf hefði staðið til að halda fundi og gera hreint fyrir dyrum húsfélagsins. Frá þessum árum og þar sem næsti fundur hefði alltaf verið handan við hornið hafi kærandi verið dreginn á asnaeyrunum allan tímann og þess vegna hefði ekki verið leitað til úrskurðarnefndar fyrr en nú. Kærandi kveður málið eiga sér samfellu frá árinu 2000 þar sem ekki einn einasti fundur hefði verið haldinn frá árinu 2001.

 Niðurstaða.

 Úrskurðarnefnd lögmanna starfar samkvæmt ákvæðum lögmannalaga, nr. 77/1998. Um valdsvið nefndarinnar er nánar kveðið í 5. kafla laganna.

 Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. lögmannalaga getur sá sem telur lögmann hafa í starfi sínu gert á sinn hlut með háttsemi, sem stríði gegn lögum eða siðareglum lögmanna, lagt fyrir úrskurðarnefnd lögmanna kvörtun á hendur lögmanninum. Nefndin vísar kvörtun frá sér ef lengri tími en eitt ár er liðið frá því að kostur var á að koma henni á framfæri, sbr. 2. málsliður 1. mgr. 27. greinar.

 Samkvæmt erindi kæranda áttu þau atvik, sem kæra hans laut að, sér stað á árunum 2000 og 2001. Atvikin hafi nánar tiltekið verið þau að kærði hefði verið formaður stjórnar húsfélagsins og tekið að sér að sinna erindum fyrir hluta húsfélagsins gegn kæranda vegna áforma um að hefja rekstur gistiheimilis í séreignarhluta kæranda. Húsfélagið hefði greitt kostnaðinn við þessa vinnu og kærandi hefði greitt, sem einn af aðilum húsfélagsins, hluta af kostnaðinum í máli gegn sjálfum sér.

 Þegar kærandi sendi nefndinni erindi sitt voru liðin um 6 ár frá þessum atvikum. Þegar af þessari ástæðu, og með vísan til 2. málsliðar 1. mgr. 27. gr. lögmannalaga nr. 77/1998, ber að vísa kvörtun þessari frá nefndinni.

 Ú R S K U R Ð A R O R Ð :

 Erindi kæranda, M, er vísað frá.

  ÚRSKURÐARNEFND LÖGMANNA