Úrskurðir úrskurðarnefndar lögmanna 2020

 

Mál 33 2020

Máli þessu er vísað frá nefndinni.


Mál 32 2020

Kvörtun kæranda, A lögmanns, er lýtur að ætluðum brotum kærða, B lögmanns, gegn 28. gr. siðareglna lögmanna annars vegar og hins vegar í tengslum við ætlað hirðu- og samskiptaleysi vegna málefna L, er vísað frá nefndinni.  

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að svara ekki erindum kæranda, A lögmanns, dags. 29. maí og 4. júní 2020, er aðfinnsluverð.


Mál 31 2020

Kærði, B ehf., greiði kæranda, A ehf., 9.847.972 krónur með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 29. október 2020 til greiðsludags.


Mál 30 2020

Áskilin þóknun kærðu, B lögmanns, vegna starfa hennar í þágu kæranda, A, felur í sér hæfilegt endurgjald.

 Sú háttsemi kærðu, B að hafa ekki svarað erindum kæranda, A fyrr en á síðasta degi kærufrests, er aðfinnsluverð. Þá er sú háttsemi kærðu að hafa sent inn kæru til Landsréttar eftir að kærufrestur var liðinn aðfinnsluverð.


Mál 29 2020

II. og III. kröfulið kærenda, A og B ehf., gagnvart kærða, C lögmanni, er vísað frá nefndinni.

Áskilið endurgjald kærða, C lögmanns, vegna starfa hans í þágu kærenda, A og B ehf., sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera 3.137.200 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti. Kærði, C lögmaður, endurgreiði kæranda, B ehf., 5.137.706 krónur.

Kærði, C lögmaður, greiði óskipt kærendum, A og B ehf., 150.000 krónur í málskostnað. 


Mál 25 2020

Áskilið endurgjald kærða, B lögmanns, vegna starfa hans í þágu kæranda, A, og annarra erfingja C, sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð reiknings sem lögmannsstofa kærða mun hafa gefið út þann 11. september 2020 vera 1.792.110 krónur með virðisaukaskatti.

Kærði, B lögmaður, hefur ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 22 2020

Kærða, B lögmaður, sætir áminningu.


Mál 21 2020

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A lögmanns, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 19 2020

Máli þessu er vísað frá nefndinni.


Mál 18 2020

Kvörtun kæranda, A, er lýtur að efni og birtingu kröfubréfs kærða, B lögmanns, á lögheimili kæranda þann 6. júní 2019, er vísað frá nefndinni.

Kærði, A lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, B, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.