Úrskurðir

 

Mál 4 2019

Máli þessu er vísað frá nefndinni.

Mál 3 2019

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að stofna til kröfu í nafni F ehf. í heimabanka kæranda, A, þann 17. desember 2018 með þeirri skýringu að greiðslusamkomulag hafi komist á, án þess að slíkt ætti við rök að styðjast og án þess að kærði hafi gengið úr skugga um að samkomulag hefði í reynd komist á, er aðfinnsluverð.

Mál 2 2019

Kærði B, greiði kæranda, A ehf., 3.682,80 evrur.

Mál 1 2019

Kröfu kærenda, A, B ehf. og C AB, um að nefndin taki umþrætta þóknun kærða, D lögmanns, til endurskoðunar og úrskurði um hæfilega þóknun, er vísað frá nefndinni.

Kærði, D, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kærenda, A, B ehf. og C AB, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Leit að úrskurðum úrskurðarnefndar

Til þess að leita að úrskurðum Úrskurðarnefndar lögmanna er best að nýta leitarstrenginn hér fyrir ofan. T.d. er hægt að skrifa orðin "Þóknun lögmanna" og fá þá upp alla úrskurði og allar greinar um þóknanir. 

Nýjustu úrskurðir úrskurðarnefndar

Þegar mál koma til kasta úrskurðarnefndar fá þau númer. Það tekur mislangan tíma að fjalla um mál og því koma úrskurðir ekki í númeraröð. 

Mál 45 2018

Kærðu, B lögmaður, C lögmaður og D lögmaður hafa ekki gert á hlut kæranda A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Áskilin þóknun kærðu vegna starfa þeirra í þágu kæranda, í tengslum við rekstur héraðsdómsmálsins nr. E-xxx/xxxx, felur í sér hæfilegt endurgjald. Endurgreiðslukröfu kæranda að fjáhæð 290.160 krónur er hafnað.

Kröfu kæranda um að kærðu verði gert að greiða honum 50% af lögmannsþóknun vegna skaðabótamáls þess sem rekið var undir málsnúmerinu E-xxx/xxxx fyrir Héraðsdómi X og málsnúmerinu xxx/xxxx fyrir Landsrétti, eða alls 2.458.378 krónur, er vísað frá nefndinni.

Mál 44 2018

Kærða, B lögmaður, hefur ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Áskilin þóknun kærðu, B lögmanns, vegna starfa hennar í þágu kæranda, A, felur í sér hæfilegt endurgjald.

Mál 41 2018

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að saka kæranda, A lögmann, um refsiverða tilraun til fjársvika í tölvubréfi þann 20. nóvember 2018, vegna atvika sem lutu að einkaréttarlegum ágreiningi um lögmæti nánar tilgreindar gjaldtöku sem var til meðferðar fyrir Héraðsdómi Y, og að tilkynnt yrði um slíka háttsemi til lögreglu ef að af henni yrði ekki látið, er aðfinnsluverð.

Mál 40 2018

Kærði, C ehf., greiði kæranda, B ehf., 1.628.732 krónur.

Kröfu kærenda um dráttarvexti samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 af höfuðstólsfjárhæð kröfu sinnar frá x. mars 2018 til greiðsludags er vísað frá nefndinni.